Varför slår säkringen ifrån?

06 apr 2018 | Våra hem är mer än någonsin fyllda av elprylar. En del slukar mycket energi och ibland blir det överbelastning. Vad händer då? Och vad är en säkring? Elektrikern David Lekander svarar.

Hemmets mysterier | Säkringar

Att vi förbrukar mer el än någonsin är ingen hemlighet. I många hem trängs köksapparaterna om utrymmet. För att minska risken för överbelastning, vilket i värsta fall kan leda till brand, finns säkringar i lägenhetens elcentral. Överbelastning uppstår när för stor ström leds genom en ledning.

– Oftast uppstår sådana här problem i äldre lägenheter. Ta exempelvis en vattenkokare. Den drar 10 ampere, och en 10 amperesäkring är den vanligaste säkringen i äldre elcentraler. Du får nästan vara glad då om glödlampan kan vara tänd samtidigt, säger David Lekander som driver Lekander Entreprenad & Fastighet.

I många äldre hus är keramiska säkringar (porslinssäkringar) fortfarande relativt vanliga. Längst ut finns en färgad prick som hoppar ut när säkringen, eller proppen som den kallas, har gått. Då måste hela porslinssäkringen bytas ut – och till rätt modell som klarar strömstyrkan.

Moderna hus är byggda efter dagens standard på elutrustning och i varje lägenhet finns en elcentral med automatsäkringar.

Hur gör jag för att få tillbaka strömmen om jag har automatsäkringar?

– I de flesta fall är det en av säkringarna som går och en av dvärgbrytarna dippar snett nedåt. Då drar man upp den. Ibland följer jordfelsbrytaren med ner och då slocknar hela lägenheten/huset. Då drar man upp den.

Sedan år 2000 är jordfelsbrytare ett krav i nyproducerade bostäder. Den bryter strömmen snabbt om till exempel höljet på en elprodukt skulle bli spänningsförande och någon samtidigt berör ett jordat föremål. Det ger ett skydd mot personskador och elbränder. Ofta har jordfelsbrytaren en testknapp. Elsäkerhetsverket rekommenderar att jordfelsbrytaren ska testas varje halvår.

Om det blir helsvart i lägenheten, kan det bero på att huvudsäkringen gått. Kontakta då styrelsen.

Lars Öhman

DET HÄR FÅR "HEMMAELEKTRIKERN" GÖRA

Förr hette det att du kunde göra i princip alla eljobb själv fram till elcentralen så länge du hade ”erforderlig kännedom”. Så är det inte längre. I dag får du byta ut ett trasigt vägguttag mot ett nytt vägguttag. Och du får byta en strömbrytare mot en annan. Däremot är det inte tillåtet att klamra fast installationskablar för att till exempel installera en dimmer.

Kommentarer

Det finns en mycket bra folder att ladda hem på Elsäkerhetsverket hemsida som heter Elsäkerhetspocket.
Länk:
https://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/publikationer/broschyrer/e...

Skriv en kommentar

Mer som detta