”Var vänligt nyfiken – inte konfrontativ”

Bild Mikael Sundberg
02 jan 2018 | Grannsamverkan har inte bara en bevisat brottsdämpande effekt. De boende känner sig också tryggare och kommer varandra närmare. – Motsatsen är att man knappt hälsar på sina grannar i fastigheten, säger kommunpolisen Mikael Sundberg.

Ett drömscenario för inbrottstjuvar är anonymiteten i flerbostadshus.

– Vi har noterat att även ganska svårforcerade dörrar brutits upp med buller och bång. Då har andra boende hört att det skramlat i trapphuset men inte brytt sig vidare.

I efterhand har grannen kommit på att ”vad dum jag var som inte tittade ut för att ta reda på vad det var som lät”, säger Mikael Sundberg.

Han är kommunpolis och ansvarig för Grannsamverkan i stadsdelarna Skärholmen och    Hägersten/Liljeholmen i Stockholm. För att metoden ska fungera optimalt menar han att minst 50 procent av de boende i ett område bör vara med.

– Konceptet bygger på att grannar tar hand om sitt område, är alerta om något händer, och ställer frågor till främmande människor i eller kring fastigheten. Man behöver inte vara konfrontativ, bara vänligt nyfiken. Det brukar räcka för att en inbrottstjuv inte ska vilja stanna kvar.

När föreningen uppfyller första kriteriet är det dags att utse ett eller helst två kontaktombud som ska fungera som kontaktyta mellan polisen och föreningen. Polisen ger utbildning och fortlöpande information. Till exempel kan polisen skicka ut varningsmejl om nya tillvägagångssätt vid inbrott.

– Det kan handla om att inbrottstjuvar fäster en bit tejp över dörrposten och återkommer någon dag senare för att kolla om någon varit i lägenheten, säger Mikael Sundberg.

En bonuseffekt av en aktiv Grannsamverkan är att även andra brottstyper, däribland skadegörelse, brukar minska. Dessutom upplever de boende en ökad trygghet.

Lars Öhman

Läs mer här om Grannsamverkan som ger trygghet.

4 TIPS FÖR ATT MINSKA INBROTT

• Var vaksam på vilka som rör sig i området.

• Meddela grannar när du är bortrest. Hjälps åt att ta undan post.

• Ha bra lås på alla dörrar och fönster.

• Lås alltid ytterdörren i bostaden.

Källa: Polisen

26 % - MED SÅ MYCKET MINSKAR INBROTTEN

Grannsamverkan kan enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, minska brottsligheten i ett område med 16–26 procent beroende på mätmetod. En ny landsomfattande undersökning pågår för att beräkna effekten av grannsamverkan. Den väntas bli klar om ett drygt år.

Metoden har använts sedan 1980-talet i Sverige, främst i villaområden och av kommunala och privata hyresvärdar, men på senare år har metoden också blivit alltmer använd av bostadsrättsföreningar.

– Ofta blir det ringar på vattnet när ett hus går med, det vill säga att huset intill ansluter sig och så vidare, säger Lina Nilsson, projektledare för Grannsamverkan på Stöldskyddsföreningen, SSF.

Skriv en kommentar

Mer som detta