Vad kan DU om bostadsrätt?

17 jan 2018 | FRÅGESPORT. Läs frågorna nedan och notera dina svar. Längst ner på sidan finns en länk till facit. Lycka till!

1. Ungefär hur många aktiva bostadsrättsföreningar som äger sina hus finns i landet?

1. 1 000

X. 500 000

2. 26 000

2. Hur många lägenheter måste det minst finnas i en bostadsrättsförening?

1. 7

X. 3

2. 11

3. Hur många personer måste minst sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening?

1. 8

X. 3

2. 15

4. Om man vill veta hur många som ska sitta i styrelsen för en specifik förening, var ska man då leta?

1. I stadgarna

X. I ordningsreglerna

2. I bokföringslagen

5. Vilket är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ?

1. Stämman

X. Ordföranden

2. Portvakten

6. Vad är en bostadsrättsförening?

1. En enskild firma

X. En ekonomisk förening

2. En syförening

7. Vilken åtgärd kräver stämmobeslut?

1. Reparation av hiss

X. Trapphusmålning

2. Stadgeändring

8. En bostadsrätt är en form av...?

1. Hyresrätt

X. Nyttjanderätt

2. Äganderätt

Här hittar du svaren!

Skriv en kommentar

Mer som detta