Röster om startlånsförslaget: ”Bra, men det går att göra mer”

Bild Hannes Stenshäll och Laerke Christiensen. Foto: Magnus Glans
20 jul 2022 | En månad efter att utredningen om lättnader för förstagångsköpare presenterades har experterna börjat bli klara med sina analyser. Intrycket är att få, om ens någon, är emot förslaget, men flera föreslår ytterligare lättnader för första bostaden.

SBAB:

– Jag svårt att komma fram till något annat än att det i stället skulle vara bättre att lyfta bolånetaket för alla. I brist på en mer förutsättningslös analys än den utredningen haft mandat att genomföra, är utredningens förslag bättre än ingenting. Och ett steg åt rätt håll gällande möjligheten att kunna köpa en första bostad, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

OBOS Nya hem:

– Startlånet är bra när själva kontantinsatsen är hindret för bostadsköpet. Men eftersom utredaren inte haft mandat att föreslå ändringar i dagens kreditreglering kvarstår de höga trösklarna även med startlån. Dessutom innebär taket på 250 000 kronor att många bostäder i exempelvis centrala Stockholm inte omfattas av det föreslagna startlånet. Vi välkomnar samtidigt att utredaren tar in barnperspektivet och föreslår dubbelt belopp för ensamstående föräldrar, säger Sofia Ljungdahl, vd för OBOS Nya hem.

Sveriges allmännytta:

– Förslaget kan sänka tröskeln till det ägda boendet och det är bra. Men tröskeln måste sänkas till alla boendeformer, också till det hyrda boendet. En statlig hyresgaranti borde vara en självklarhet om en statlig lånegaranti införs. Ett höjt och breddat bostadsbidrag skulle också ge fler möjlighet att efterfråga en bostad, säger Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef på Sveriges allmännytta.

Vänsterpartiet:

– Det kommer att leda till högre priser. De som redan är inne kommer att nyttja systemet. De med allvarligast problem kommer inte in på bostadsmarknaden. Gynnar bara de som säljer bostäder. Vi behöver en ny bostadspolitik och i praktiken ett nytt miljonprogram inom en tioårsperiod. Och vi behöver hyresrätter, säger Sandro Scocco, chefsekonom Vänsterpartiet.

Liberalerna:

– Vi tror att det kommer att driva på byggandet eftersom fler skulle kunna köpa bostad. Vi behöver ett varierat bostadsbestånd med villor, bostadsrätter och hyresrätter, säger Jakob Olofsgård, bostadspolitisk talesperson Liberalerna.

Jan Huss

Källor: Sveriges Radio, Sveriges Allmännytta, OBOS Nya Hem, Fastighetsnytt, SBAB.

Läs mer om vad startlånsförslaget innebär här.

 

Skriv en kommentar

Mer som detta