Rätt till förråd? Kolla avtalet!

08 jan 2018 | TEMA/Förråd. Har alla boende i huset rätt till ett förråd vardera? Vad gör jag om det inte finns något ledigt utrymme när jag flyttar in? Bostadsrätternas expert Elisabeth Kalderén svarar.

Hur lägenhetsförråden ska fördelas i ett hus är upp till styrelsen att besluta. Det finns ingen särskild lag som styr förfarandet. I många nya fastigheter finns det bara förråd inne i lägenheterna.

– Du har rätt till ett eget vind- eller källarförråd om du kan påvisa att det framgår av upplåtelseavtalet, alltså avtalet mellan förste bostadsrättshavaren och föreningen, säger Elisabeth Kalderén.

Vad gör jag som bostadsrättsinnehavare om förråd saknas – men alla andra har?

– Det är orättvist men du måste kunna hävda rätten till förråd enligt ett avtal. Läs därför det du skriver under i samband med bostadsköpet ordentligt. Ibland finns inte tillräckligt med utrymmen för förråd åt alla.

Då upprättas vanligtvis en kölista, på samma sätt som till parkeringsplatser.

Får jag börja använda ett tomt förråd som saknar lås?

– Nej. Står förråd tomma så måste du vända dig till styrelsen och fråga om det finns en kölista, eller om du kan låna eller hyra ett förråd. Upptäcker en förening att ett förråd olovligt börjat användas kan den som tagit utrymmet uppmanas att tömma det.

Lars Öhman

 

VAD FÅR MAN HA I FÖRRÅDET?

• Bostadsrättslagen reglerar inte vad du får eller inte får ha i ditt förråd, det kan däremot varje förening göra. När man är osäker kan man luta sig mot föreningens stadgar.

• Färska matvaror får inte förvaras i förråd på grund av risk för djurangrepp eller mögel. Detsamma gäller fuktiga prylar. Ett tips är att inte förvara kartonger direkt på golvet. Lyft i stället upp saker på hyllor och liknande.

• Motordrivna fordon är förbjudna i förråd liksom brandfarliga vätskor generellt, enligt den kommunala ordningsstadgan. I det senare fallet finns undantag.

Läs mer på: msb.se.

DU FÅR INTE…

… installera elutrustning, som exempelvis frys utan tillstånd i ett förråd.

… använda förrådet som hobbyrum eller replokal. Ett förråd är ett utrymme där saker får förvaras, inte där du vistas. När ett förrådsutrymme används på ett felaktigt sätt ska föreningen göra en skriftlig varning.

HAR JAG RÄTT TILL ERSÄTTNING OM MINA SAKER DRABBAS AV MÖGEL I FÖRRÅDET?

Det hänger främst på din hemförsäkring. Men anser du att föreningen ska betala måste du kunna visa att föreningen i juridisk mening orsakat skadan som uppstått.

FÅR JAG HYRA UT MITT FÖRRÅD?

Nej, förrådet är inte privat utan föreningens egendom. Hela fastigheten, inklusive all mark, hus och förråd tillhör bostadsrättsföreningen.

Läs mer om hur du får ordning i förrådet.

Kommentarer

Ifall alla bostadsägare i bostadsrätten äger en % av huset, vilket tillsammans totalt blir hela huset, är fortfarande vindsförråd och källarförråd bostadsrättsföreningens yta? Alltså bestämmer föreningen vilka som ska ha förråd, vart och hur mycket?

Skriv en kommentar

Mer som detta