Producentansvaret avskaffas - du får betala

Återvändsgränd
22 dec 2020 | Regeringen fattar idag beslut om att avveckla producentansvaret för returpapper. - Bostadsrättshavare kan nu vänta sig högre avgifter när kommunerna måste debitera denna kostnad på alla fastighetsägare, säger Kenny Fredman, samhällspolitisk chef på Bostadsrätterna.

Att förorenaren ska betala har varit en princip som gällt i Sverige sen 1990-talet och då bland annat för returpapper. Dagstidningar, tidskrifter, gratistidningar och direktreklam har samlats in och blivit en del av den cirkulära ekonomin. Genom regeringens beslut slipper nu papperproducenterna ansvaret för att samla in och återvinna och konsekvensen blir att kommunerna måste ta över ansvaret och bygga upp ett system för hanteringen. Kostnaderna för detta kommer via avfallstaxan att överföras på bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare, vilket i slutändan innebär att de boende får betala. Det rör sig om ett antal hundralappar per hushåll och år.

– Jag är förvånad över att detta avsteg från den cirkulära ekonomin sker under överinseende av en miljöpartistisk miljöminister, i synnerhet när det talas om att införa producentansvar på andra områden. Konsekvensen blir att alla får vara med och betala, även den som inte prenumererar på en dagstidning eller väljer att inte ta emot direktreklam.

Anledningen till det avskaffade producentansvaret sägs vara att rädda de tryckta dagstidningarna. Men uppemot hälften av insamlat returpapper består av direktreklam och bostadsrättsföreningar får även betala för bortforslandet av detta.

Bostadsrätterna förespråkar ett sammanhållet system där frågan utreds som en helhet.

 

Skriv en kommentar

Mer som detta