Övergivna fordon får flyttas – men inte av föreningen själv

Bild bil
22 feb 2018 | Föreningar har ibland problem med bilar, motorcyklar eller EU-mopeder som parkerats på föreningens mark olovligt, och sedan lämnats kvar. Ägaren behöver då underrättas och först sju dygn därefter får fordonet flyttas. Men inte av föreningen, utan bortforslingen måste hanteras av kommunen, Trafikverket eller polisen.

Att få tag på en registrerad ägare till ett fordon kan ibland vara svårt. Och då kan det ta lång tid att bli av med ett övergivet fordon. Ägaruppgifter kan hämtas från bilregistret men inte sällan kommer brev skickade till ägaren i retur på grund av okänd adress.

Fordonet får flyttas först efter att en månad har gått från att föreningen påbörjade sina försök att underrätta ägaren. Genom att spara brev som kommit i retur eller kvitto på rekommenderat brev kan föreningen visa när försöken inleddes.

Om fordon står uppställda trafikfarligt eller är fordonsvrak, som de kallas i lagen om flyttning av fordon, kan de flyttas omedelbart med stöd i lagen. Tänk dock på att föreningen inte får flytta fordon eller fordonsvrak på egen hand. Det är antingen kommunen, Trafikverket eller polisen som hanterar bortforslingen. Föreningen bör i första hand kontakta kommunen.

Kvarlämnade cyklar och mopeder av klass II-typ, de som får köras i max 25 kilometer i timmen, är det enklare att bli av med. Eftersom det inte finns någon registrering av ägare finns heller inget krav på att underrätta ägaren innan bortforsling sker. Om föreningen har problem med kvarlämnade cyklar, mopeder och andra oregistrerade fordon kan dessa lämnas in till polisen utan försök att hitta ägaren.

FORDONSBEGREPP ENLIGT LAGEN OM FLYTTNING AV FORDON

Fordon: Varje anordning som är eller har varit försedd med hjul, band, medar eller liknande och som inrättats huvudsakligen för färd på marken på annat sätt än på skenor.

Registrerat fordon: Fordon som är upptaget i vägtrafikregistret, det militära fordonsregistret eller motsvarande utländska register.

Fordonsvrak: Fordon som med hänsyn till sitt skick, den tid under vilken det har stått på samma plats eller andra omständigheter, anses övergivet och som uppenbarligen har ringa eller inget värde.

Skriv en kommentar

Mer som detta