Nya förslag ska minska fel i folkbokföringen

22 mar 2022 | Var och en är skyldig att folkbokföra sig där man faktiskt bor. Och en bostadsrättsförening måste lämna uppgifter till Skatteverket på begäran. Att vara skriven på fel adress är ett brott, vilket inte alla vet.

Korrekt folkbokföring är viktig för hela samhället. För en bostadsrättsförening är den viktig för att till exempel upptäcka olovliga andrahandsuthyrningar eller felaktigt övertagna bostadshyreskontrakt, och inte minst att få kontakt med medlemmar som inte längre är folkbokförda i föreningen. För den enskilde boende handlar det främst om att bara de som bor i deras lägenhet ska vara folkbokförda där.

I vår styrelserådgivning får vi ibland frågor om felaktig folkbokföring och om vad styrelse och medlemmar kan göra. En felaktig folkbokföring upptäcks i regel av medlemmen när postförsändelser levereras till okända personer som inte bor i dennes lägenhet, vilket många kan uppleva som obehagligt.

I en utredning som överlämnats till regeringen föreslås lagändringar som ska minska felen i folkbokföringen. När en anmälan om felaktig folkbokföring görs till Skatteverket i dag är utredningstiden i genomsnitt 60 dagar. Under den tiden kvarstår personen som folkbokförd på den felaktiga adressen. Nu föreslås att personen i stället under utredningstiden ska folkbokföras på den aktuella kommunen alternativt tidigare kommun.

Dessutom föreslår utredningen att det ska räcka att den boende i föreningen upplever ett obehag genom att få någon annans post för att folkbokföra en person på en kommun.

Det ska också bli möjligt att en boende får meddelande via Skatteverkets ”Mina sidor” ifall någon folkbokför sig i dennes bostad.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2022 respektive 2023.

NI VET VÄL ATT:

  • Bostadsrättsföreningar är skyldiga att efter föreläggande från Skatteverket lämna ut uppgifter om vem eller vilka som faktiskt bor i en specifik lägenhet.
  • Skatteverket kan om det är nödvändigt för utredningen göra oanmälda besök för att kontrollera en persons bosättning.
  • Den som gör sig skyldig till folkbokföringsbrott kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Om brottet räknas som grovt kan personen dömas till fängelse i högst två år.

Skriv en kommentar

Mer som detta