Ingen reavinstskatt vid sammanslagning

30 aug 2018 | Förra året gick Skatteverket ut med en rättslig vägledning som innebar att reavinstskatt skulle bli aktuell när bostadsrätter genomgår en ”väsentlig förändring”. Inte bara vid försäljning. Men Skatterättsnämnden tyckte annorlunda. En dom nyligen fastställer nämndens besked.

Skatteverket ansåg alltså att bostadsrättshavare ska beskattas då de exempelvis köper en del av  vinden ovanför sig eller att en tidigare uthyrd garageplats införlivas i bostadsrätten. Detta oavsett om bostadsrättshavaren har betalat en marknadsmässig ersättning för den tillförda ytan, och beskattningen skulle kunna ske med fem års retroaktivitet.

Skatterättsnämnden kom förra hösten med två förhandsbesked. I bägge fallen skulle yta, dels ett vindsutrymme dels en garageplats, införlivas i den ursprungliga bostadsrätten genom en så kallad tilläggsupplåtelse. Enligt nämndens bedömning är det närmast fråga om en formförändring och inte, som Skatteverket anser, att likna vid avyttring eller förändrad rätt i förhållande till bostadsrättsföreningen. Alltså ska ingen kapitalvinstbeskattning ske.

Sökanden i fallet med garageplatsen har nu prövats, efter överklagande, av Högsta  förvaltningsdomstolen som landar i samma bedömning som Skatterättsnämnden.

Skatteverket har i december förra året upphävt sitt ställningstagande och anser numera att en  förändring av villkoren för upplåtelse av bostadsrätt inte medför någon kapitalvinstbeskattning.

Skriv en kommentar

Mer som detta