”Byråkrati som ingen tjänar på”

02 apr 2020 | Enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen ska el och vatten som mäts och debiteras de boende, av till exempel en bostadsrättsförening, vara skattepliktig. Föreningar måste nu sannolikt låta momsregistrera sig och separat redovisa in- och utgående moms. – Byråkratiska dumheter som ingen utom bokföringsbyråer är betjänt av, kommenterar Mats Lindbäck, ekonomisk expert på Bostadsrätterna. Och hur det ska gå till är ännu inte klart.

Domen som kom i början av december förra året från Högsta förvaltningsdomstolen baseras på utslag i EU-domstolen.

Där menar man att den el och det vatten som mäts och debiteras separat efter faktiskt förbrukning är momspliktig.

– Frågan berör främst bostadsrättsföreningar som har eller planerar för till exempel så kallad IMD*, gemensam el, solpaneler eller elbilsladdning. Föreningarna måste momsregistrera sig och sedan redovisa och betala in differensen mellan inkommande och utgående moms. I det långa loppet blir det noll kronor eftersom föreningarna arbetar efter självkostnadsprincipen, förklarar Mats Lindbäck, styrelserådgivare och ekonomisk expert på Bostadsrätterna.

Det handlar alltså vanligtvis om rena bokföringsåtgärder och inga nya pengar betalas in till staten. För föreningarna innebär det dock extra arbete och kostnader för de ytterligare redovisningstjänster som de ekonomiska förvaltarna tar ut.

Och på Skatteverket krävs nya resurser för att granska deklarationerna.

– Med andra ord endast byråkratiska dumheter som ingen är betjänt av. Det här var nog inte avsikten med lagen, säger Mats Lindbäck.

– Dessutom slår domen direkt emot riksdagens ambitioner att stimulera energisparande och miljöhänsyn genom exempelvis elbilar och solpaneler, tillägger han.

Många bostadsrättsföreningar tar i stället ut denna typ av kostnader genom ett schablonbelopp som läggs som en del av månadsavgiften – ett sätt att slippa denna extrabyråkrati. Men det kräver att föreningens stadgar inte föreskriver att debiteringen ska baseras på faktiskt förbrukning.

Frågan om möjligheten att göra avdrag för ingående moms på inköp och installation av anläggningar, exempelvis för elbilsladdning, återfördes av Högsta förvaltningsdomstolen till Skatterättsnämnden för ny prövning.

Några anvisningar från Skatteverket om hur beslutet praktiskt ska tolkas och genomföras har i skrivande stund inte kommit. Och frågan är om inte regeringen kommer att ta upp frågan och ändra den omstridda lagen. Bostadsrätterna Direkt har anledning återkomma.

*IMD betyder individuell mätning och debitering. Den boende betalar då exempelvis el eller vatten utifrån faktiskförbrukning och inte ett genomsnitt av alla boendes förbrukning.

Högsta förvaltningsdomstolen, målnr. 1595-19.

Kommentarer

Så länge inget skattepliktigt mervärde skapas borde en generell dispens från momsredovisningen medges. Av Skatteverket. Det kanske kan vara en praktisk väg att lasta av Brf extra kostnader och arbete medan man på andra sätt försöker komma åt dumheterna. Kan Borätterna generellt åstadkomma detta så att en Brf bara behöver söka dispens?

Skriv en kommentar

Mer som detta