Bränslebrist, priskontroll och Hesa Fredrik

Människor i kö för att köpa ägg vid äggransonering under andra världskriget. Foto: Okänd (Aftonbladet). Stockholms Stadsmuseum
22 apr 2021 | 1940-talets Sverige kom att präglas av andra världskriget och dess konsekvenser. Bostadsbyggandet avstannade och priskontroll på bostadsrätter infördes. En angelägen fråga för oss var att stötta medlemmarna i den rådande bristen på bränsle.

Bostadsrätterna 100 år Del 3: Det tredje decenniet – 1940-talet

När decenniet inleddes var det brinnande krig. År 1940 ockuperades våra grannländer Danmark och Norge, och rädslan för att även vi skulle anfallas och bombas av tyska stridsplan gjorde avtryck i människors vardag. Om kvällarna sattes tjocka mörkläggningsgardiner eller skivor upp för fönstren för att ”dölja” städerna från ovan. Det som senare kom att kallas Hesa Fredrik gav för första gången hals då sirener för flyglarm sattes upp för att varna ifall bombplan närmade sig. De testades varje måndag klockan tre, något som sker än i dag, dock numera bara första måndagen var tredje månad.

Bristen på bränsle

Under krigsåren rådde det brist på alla basvaror som då ransonerades. Ett stort problem var bristen på bränsle. Bostadsrätterna, dåvarande SBC, som under flera år levererat kol, koks och olja till medlemmarna, lade ner mycket tid på att hitta lösningar. Bristen gjorde att även vedpriserna steg och föreningarna fick elda med torv och träkolsavfall.

Ett sätt att spara på ved och stenkol var att förbjuda dem som bodde i flerfamiljshus att använda varmvatten mer än en gång i veckan. Ett annat sätt att minska konsumtionen var att stänga skolorna när det var som kallast på vintern. Det kallades kokslov och är grunden till det sportlov som vi har numera. Under krigsåren minskade försäljningen av kol och koks till en femtedel jämfört med slutet av 1930-talet. Trots att vår organisations ekonomi nu var ansträngd fortsatte vi att ge våra medlemmar återbäring, så kallad bränslebonus. Under denna period övergick allt fler föreningar till att elda med olja.

Hyresreglering och priskontroll

För att hålla priserna nere införde regeringen flera åtgärder, bland annat hyresreglering för hyresbostäder och priskontroll för bostadsrätter. Priskontrollen innebar att Hyresnämnden måste godkänna alla överlåtelser och att försäljningspriset inte fick vara högre än medlemmens andel i föreningens tillgångar. Bestämmelserna väckte många frågor bland våra medlemmar som advokat Carl von Plomgren fick svara på. Under hösten 1942 infördes också ett allmänt prisstopp på alla varor.

Medlemsantalet ökar efter kriget

Efter freden 1945 tog bostadsbyggandet fart igen och även vårt medlemsantal ökade. År 1949 hade vi 322 medlemmar och de anslutna fastigheternas sammanlagda taxeringsvärde uppgick till 320 miljoner kronor.

Källa: Tidigare årsredovisningar, SBC 70 år, grundskoleboken.se

Skriv en kommentar

Mer som detta