Bostadslivet efter ombildningen: ”Det känns mer levande”

Bild på styrelsen i Brf Silva
26 apr 2019 | Att gå från att vara hyresgäster till att engagera sig i en bostadsrättsförening och ta större ansvar för sitt boende är en stor omställning. Det vet de 76 medlemmarna i bostadsrättsföreningen Silva i Partille. Efter ombildningen 2015 är föreningen nu inne på sin tredje styrelse och har fått bra ordning på arbetet.

Boendet | Ombildningar

I april 2015 ombildades 98 lägenheter i Partille kommun utanför Göteborg till en bostadsrättsförening. Lokalpolitikerna ville få till en större blandning av boendeformer och tyckte att en del av kommunala Partillebos lägenhetsbestånd var lämpligt för ombildning.

Förslaget möttes dock inte omedelbart med öppna armar.

– Nej, vi hade omröstningar och första gången sa majoriteten nej. Sedan hölls en ny omröstning och då blev det ja, säger Eva Tarsalainen som är ordförande i föreningen.

Det hela slutade med att föreningen fick 76 medlemmar, medan 22 hyresgäster ville fortsätta att hyra och har nu Brf Silva som hyresvärd.

Styrelsen består i dag av fyra personer, att rekrytera fler som vill engagera sig har varit svårt. Något som sin tur inneburit att styrelsen fått dra ett tungt lass.

– Det första året var tufft. Det var avtal och en massa andra saker som skulle fixas. Det har tagit tid att lära sig allt man måste kunna. Ett exempel är att sköta hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen eftersom vi också är hyresvärd, säger styrelseledamoten Jenny Gunnström som också hunnit med att vara ordförande.

Nu har det snart gått fem år sedan ombildningen. En tredjedel av de ursprungliga medlemmarna har hunnit flytta, men verksamheten flyter på allt bättre.

– Jag tycker att vi fått ihop det ganska bra. Egentligen skulle vi behöva vara fem eller sex i styrelsen eftersom alla jobbar heltid, säger Eva Tarsalainen.

En del av arbetet med fastighetsförvaltning köper föreningen numera in. En förvaltare är på plats 2,5 timmar per vecka. Samma leverantör sköter även ekonomi och bokföring och kommer till sommaren eventuellt också att ta över gräsklippning.

Något annat som underlättat för styrelsen är Bostadsrätternas rådgivning, inte minst när det gäller juridik. Hur kan man till exempel agera när folk lämnar saker i trappuppgångar? Får man slänga det? Är det en brandrisk som måste åtgärdas?

– Det är en trygghet att ha tillgång till den kunskapen, säger Eva Tarsalainen.

En positiv effekt av ombildningen är att många av de boende har lärt känna varandra bättre. I dag är  det fler barn som leker ute på gården än tidigare och även fler äldre som rör sig ute.

– Det känns mer levande och kanske även lite tryggare. Jag tror att våra gemensamma städdagar och att styrelsen har öppet hus en gång i månaden har bidragit till det, säger Eva Tarsalainen.

I början uppträdde en del medlemmar som om de fortfarande var hyresgäster och ringde efter hjälp  när det var stopp i avloppet. Men attityderna har ändrats och nu uppskattar alltfler möjligheterna att påverka sin egen bostad.

Thomas Östberg

Läs mer om de politiska ställningstagandena kring ombildningar.

Skriv en kommentar

Mer som detta