Bostadsrätternas fastighetsförsäkring

Fastighetsförsäkringen för Bostadsrätternas medlemmar har ett mer omfattande skydd än andra försäkringar på marknaden och dessutom till ett mycket förmånligt pris. Många föreningar får hela medlemsavgiften ”betald” genom att byta sin fastighetsförsäkring. Genom samarbetet med Söderberg & Partners Försäkringsmäklare erbjuds fastighetsförsäkringar speciellt anpassade till bostadsrättsföreningar.

För att hjälpa medlemsföreningarna har Bostadsrätterna tillsammans med Söderberg & Partners Försäkringsmäklare skapat en specialanpassad försäkring för fastigheter i bostadsrättsform. Den skiljer sig därför från standardmässiga fastighetsförsäkringar som i grunden är konstruerade för hyresfastigheter. Försäkringen har bredast möjliga omfattning för att föreningen ska kunna känna sig trygga i sitt val.

Fastighetsförsäkringen för Bostadsrätternas medlemmar har ett mer omfattande skydd än andra försäkringar på marknaden och dessutom till ett mycket förmånligt pris. Många föreningar får hela medlemsavgiften ”betald” genom att byta fastighetsförsäkring.

Föreningen kan som tillval välja Anticimex Trygghetspaket för flerfamiljshus. Avtalet löper på tre år i taget och ger rätt till besiktning av samtliga lägenheter och gemensamhetslokaler. Mot tillägg kan även kontorslokaler omfattas. Paketets största fördel är att man minskar risken för dyra och besvärliga vattenskador. Priset för medlemsföreningar är 310 kronor per lägenhet jämfört med ordinarie pris 362 kronor per lägenhet (2018). Både föreningen och bostadsrättshavaren får ett protokoll.

Mer information finns i broschyren som är bilagd och på Söderberg & Partners webbplats.

Kontakta Söderberg & Partners Försäkringsmäklare på telefon 08-700 51 70 eller e-posta bostadsratterna@soderbergpartners.se. Bifoga gärna ett offertunderlag, se bilaga.

Bilagor