Pantsättning

När en bostadsrätt pantsätts innebär det att långivaren (panthavaren) har företräde till utdelning vid en utmätning av bostadsrätten, vid bostadsrättshavarens konkurs eller vid tvångsförsäljning. Panten är en särskild förmånsrätt, alltså en prioriterad fordran som ger rätt till utdelning före den eller de med sämre förmånsrätt.

Betalar inte bostadsrättshavaren (låntagaren) kan långivaren (panthavaren) kräva in panten genom att först ansöka om betalningsföreläggande och därefter begära verkställighet, det vill säga utmätning hos kronofogdemyndigheten.

För att en panträtt ska vara giltig krävs dels en korrekt pantsättning av bostadsrätten från bostadsrättshavaren till långivaren dels en underrättelse (denuntiation) till bostadsrättsföreningen om pantsättningen.

Pantsättningen blir juridiskt bindande för långivaren först sedan föreningen blivit underrättad om pantsättningen, något som alltid sker skriftligen på särskilt formulär. En muntlig underrättelse är också giltig men kan bli svår att bevisa att den ägt rum.

När föreningen underrättas om pantsättningen är föreningen skyldig att notera pantsättningen i lägenhetsförteckningen. Panthavarens namn – vanligtvis en bank eller annat kreditinstitut, ska föras in i förteckningen med datum för noteringen. Föreningen åläggs också att återsända långivarens exemplar av formuläret med intyg om att låntagaren är medlem i föreningen och innehavare av bostadsrätten samt upplysa om tidigare pantnoteringar som kan finns registrerade i lägenhetsförteckningen.

Det är mycket viktigt att pantnoteringen genast förs in i förteckningen. Förmånsrätten för panthavaren är beroende av i vilken tidsordning noteringen i lägenhetsförteckningen ägt rum. Slarv med sådana anteckningar kan leda till skadeståndskrav mot styrelsen, om slarvet lett till förlust för panthavaren eller bostadsättshavaren.

Tänk också på att vid pantsättning av bostadsrätt behöver inte något kreditbelopp anges. En bostadsrätt kan pantsättas hur många gånger som helst och föreningen kan aldrig neka en medlem att pantsätta sin lägenhet.

Bostadsrättshavarens make/maka, registrerade partner eller sambo måste godkänna pantsättningen om det är deras gemensamma bostad. I annat fall är pantsättningen inte giltig fullt ut.

Ladda ned PDF.

Mer som detta

Säkerhet för hyran - vad gäller?

ArtikelVid uthyrning av lokaler kan det många gånger finnas anledning att kräva en säkerhet för hyran. Skälen kan exempelvis vara att det är ett nystartat företag utan tidigare verksamhet. När det kommer till köpare av bostadsrättslägenhet gäller annat, oavsett om den används som bostad eller lokal. Där har föreningen sin säkerhet i den legala panten i lägenheten, vilket vanligtvis är ett fullgott skydd.Läs mer

Se upp med pantförskrivningen

ArtikelPantförskrivningen ingår i föreningens löpande arbete och sker mest på rutin, och så borde det vara. Men i bankens standardformuleringar på blanketten kan det finnas fallgropar att vara uppmärksam på. Ett exempel är den bank som vill att föreningen ska garantera lägenhetens yta, något som är direkt olämpligt. Läs mer
Ämne: 
Styrelse
Par som bråkar.

När kärleken tar slut

ArtikelVarje dag skiljer sig 70 svenska par. Vanligast är separationer i Södermanlands län. Mest sällsynta är de i Norrbotten. – Ju mer förberedd man är, desto lättare blir ofta skilsmässan, säger juristen Susanne Edebäck.Läs mer
Ämne: 
Rättsfall

Obligatorisk personalliggare vid byggverksamhet

ArtikelDen 1 januari 2016 träder lagen om personalliggare i byggbranschen i kraft. Enligt den nya lagen ska en byggherre anmäla till Skatteverket att byggverksamhet ska starta och tillhandahålla utrustning för elektronisk personalliggare. Läs mer
Ämne: 
Bygga om

Stipendium för dig som skriver uppsats om bostadsrätt

ArtikelStiftelsen Sveriges BostadsrättsCentrum utlyser två stipendier om vardera 10 000 kronor till uppsatser som belyser bostadsrätten ur ett eller flera perspektiv och därigenom bidrar till att tillföra eller öka kunskapen om bostadsrätten. Stiftelsen lämnar exempel på tänkbara ämnen.Läs mer