Bospararna

Bosparverksamheten har upphört

Mot bakgrund av att möjligheterna att erbjuda nya bostadsprojekt är begränsade har Bostadsrätternas fullmäktige hösten 2018 beslutat att avveckla bosparverksamheten. Bostadsrätterna har i flera brev informerat medlemmarna om utvecklingen. Brev med information har gått ut både från Handelsbanken och Bostadsrätterna.

Har du frågor? E-posta info@bostadsratterna.se eller ring oss på 0775-200 100. För frågor om ditt sparande kontaktar du Handelsbanken.