Bospararna

Bosparverksamheten har upphört

Mot bakgrund av att möjligheterna att erbjuda nya bostadsprojekt är begränsade har Bostadsrätternas fullmäktige hösten 2018 beslutat att avveckla bosparverksamheten. Bostadsrätterna har i flera brev informerat medlemmarna om utvecklingen. Brev med information har gått ut både från Handelsbanken och Bostadsrätterna.

Efter avvecklingen fanns en möjlighet att kvarstå som ”annan medlem”. Avgiften för att kvarstå under 2019 skulle vara betald den 22 februari.

Har du frågor? E-posta info@bostadsratterna.se eller ring oss på 0775-200 100. För frågor om ditt sparande kontaktar du Handelsbanken.