Riktlinjer vid andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning
Ansökan om andrahandsuthyrning av bostadsrätt, eller andrahandsupplåtelse som det heter i juridiken, är en fråga som styrelsen ska ta ställning till. Bostadsrätterna har tagit fram en skrift om vad som gäller i denna fråga.

Texten i broschyren är framtagen av Bostadsrätterna, Fastighetsägarna, HSB och Riksbyggen. I den redogörs för vad som utgör skäl för andrahandsuthyrning, vad som kan vara skäl för föreningen att säga nej till sådan samt för tidsbegränsning och andra villkor för uthyrningen.

Se under avsnittet Blanketter för andrahandsansökan och varningsskrivelse för den som hyr ut utan tillstånd från styrelsen.

Bifogade filer

Kommentarer

Enligt våra stadgar har föreningen rätt att debitera avgift vid andrahandsupplåtelse. Som jag tolkat lagen beräknas avgiften efter gällande basbelopp. Det har inte varit något problem att be vår ek förvaltare att lägga avgiften på månadsavierna - när det avser innevarande året. Men när upplåtelseperioden sträckte sig över årsskiftet och basbeloppet höjdes, vägrade dom att registrera det nya beloppet.
När jag ifrågasatte detta svarade dom att man enligt lagen sätter det belopp som gäller när ansökan godkändes av styrelsen.
Kan inte hitta att det skulle vara så i någon text, varken lagen eller tolkningstexter, undrar nu vad som gäller. Konsekvensen av deras resonemang blir att om vi undantagsvis skulle godkänna 2 år på raken, kan det bli så att det, under det sista året, debiteras ett belopp som räknas efter ett 2 år gammal basbelopp. Inte stora pengar i och för sig, men det är principen. Det kan medföra att olika medlemmar får betala olika belopp.
Med vänlig hälsning Inger

Mer som detta