Köp, sälj och bo i bostadsrätt: Att bo i bostadsrätt

Detta är den tredje delen i Bostadsrätternas köp- och säljskolan Köp, sälj och bo i bostadsrätt.

Beräkna boendekostnaden

Fastighetsmäklaren är skyldig att hjälpa till att beräkna boendekostnaderna. De kalkylerna ska du givetvis ta del av. Men du bör själv kunna klara av att räkna. Annars har du svårt att bedöma priser och vilka bostadsrätter som är möjliga att köpa.

Det viktiga är att se vilket belopp som varje månad måste betalas. Först ser du på vilken månadsavgift som ska betalas till föreningen. Därefter lägger du på den ränta som du betalar för de lån som du måste ta. Amortering på lånet kallas inte för kostnad. Detta är en lek med ord eftersom pengar måste ut varje månad också för amorteringar. Därför måste du också ta med amorteringen vid beräkningarna. Slutligen kan du också beakta den ränta du förlorar på de pengar som läggs in kontant.

En viktig del vid beräkningen av boendekostnader är skatter. Bostadsrättshavaren är i privatbostadsrätt inte direkt beskattad för sitt innehav. Beskattningen sker i stället hos bostadsrättsföreningen. De skatter som föreningen betalar ingår på så vis i årsavgiften.

Däremot kan bostadsrättshavaren få förmögenhetsskatt på grund av sin andel i föreningen. Uthyrning av bostadsrätten i andra hand är också beskattad.

I bostadsrätt är det viktigt att alltid först ta reda på den skattemässiga klassificeringen. Man delar in bostadsrätten i privatbostadsrätt (äkta bostadsföretag) och näringsbostadsrätt (oäkta bostadsföretag). Beskattningen är helt olika för dessa två former och det är därför mycket viktigt att ta reda på hur föreningen klassificeras.

Ett äkta bostadsföretag, eller äkta förening som man ofta säger i dagligt tal, är en förening där minst 60 % av taxeringsvärdet avser bostäder som är upplåtna med bostadsrätt till fysiska personer.

Mer som detta