Idéskrift om mer lättläst och relevant årsredovisning

Skriften fokuserar på underhållet av huset: när gjorde bostadsrättsföreningen något väsentligt åt huset, och när planerar föreningen att göra något nästa gång?

En annan nyhet är de tabeller med nyckeltal för den mest intressanta informationen som styrelsen ska redovisa i förvaltningsberättelsen. Dessa säger väldigt mycket om föreningen. Åtskillig information finns redan i årsredovisningens sifferdelar, men idéskriften ger en intressant sammanställning och jämförelse över tiden. Sannolikt blir det nu mycket lättare jämföra en förening med en annan.

Bifogade filer

Mer som detta