Planera budgeten

Kursen ger dig en uppfattning om hur ni gör en resultatbudget och en enkel likviditetsbedömning i styrelsen. Detta blir då ett stöd och en hjälp vid avstämning mot resultaträkning och kassa löpande under budgetåret - en grund för att sätta rätt månadsavgifter.

Beskrivning

Under kursen fördjupar vi oss i hur man gör en årsbudget för nästkommande år.
Tanken är att utgå från årets sista kvartal och även titta på föregående års intäkter och kostnader. En grund för budgetarbetet är underhållsplanen, både kort- och långsiktigt. Annat som påverkar är om lånen i föreningen ska läggas om, om det finns utrymme att amortera mer eller om ni ska låna mer till något projekt.

Att se över olika avtal som föreningen har är också något som ingår i budgetarbetet. Lokalhyresavtal kanske ska omförhandlas, leveransavtal och försäkringar kan möjligen bli billigare? Och hur påverkar avskrivningarna budgeten?

Allt mynnar ut i om ni ligger rätt med era årsavgifter i föreningen. Kan ni sänka eller måste ni höja?

Målgrupp

Styrelseledamot och Suppleant

Ur innehållet

• Budgetförslag
• Intäkter och driftskostnader
• Underhåll
• Budgetmöte

Pris

Pris för medlem: 0 kr
Pris för icke medlem: 3 500 kr

Inspelad kurs

Se hela videon som medlem

Logga in som medlem

eller Bli medlem för att ta del av den inspelade kursen

Relaterade kurser

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Budget

    När styrelsen tar fram en budget får den en helhetsbild av föreningens ekonomi och säkerställer på så sätt att rätt avgifter debiteras medlemmarna. Det finns dock inget formellt krav på att en budget ska tas fram.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet