Nybyggda föreningar

Vad styrelsen i en nybyggd förening bör tänka på.

Beskrivning

Styrelsen i en nybyggd förening ställs efter övertagandet snabbt inför såväl praktiska som juridiska frågor. Under de första åren ska garantier bevakas, fel reklameras och olika rutiner upprättas för styrelsen och föreningen. Det är för många styrelser en intensiv period där beslut kan få stor långsiktig betydelse för föreningen. Samtidigt är alla medlemmar i föreningen nya och har ofta stora förväntningar på föreningen och styrelsen.

Under kursen går vi översiktligt igenom hur styrelsen kan strukturera sitt arbete och vad den kan förvänta sig i överlämningen från den byggande styrelsen. Även frågor om hur garantiärenden bör hanteras och vilka avtal som bör finnas berörs.

Vi resonerar om hur föreningen kan upprätta trivselregler, hur styrelsen hanterar medlemmar som genast vill bygga om och om vikten av att tidigt börja arbeta med en underhållsplan.

Målgrupp

Styrelseledamot, Suppleant och Internrevisor

Målsättning

Kursen ger översiktlig information om vad en ny styrelse bör tänka på och hur den kan strukturera och prioritera sitt arbete.

Ur innehållet

• Vilka dokument ska styrelsen få från den byggande styrelsen
• Hur hanterar styrelsen garantiärenden och besiktningar
• Vilka avtal bör finnas
• Vikten av att ha bra och tydliga trivselregler
• Hur fördelas arbetet i styrelsen

Inspelad kurs

Se hela videon som medlem

Logga in som medlem

eller Bli medlem för att ta del av den inspelade kursen

Relaterade kurser

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Entreprenader - garantier och ansvar för fel

    Efter att ett byggnadsarbete i föreningen är avslutat kan frågor om besiktningar, garantier och entreprenörens ansvar när det gäller fel uppstå. Här är det viktigt att vara noga med vad som står i avtalet.

  • Entreprenader - upphandling och genomförande

    Alla fastigheter behöver förr eller senare underhållas. Styrelsen ställs då inför en mängd frågor av varierande svårighetsgrad när en lämplig entreprenör ska anlitas. De främsta råden är att överväga att anlita en professionell projektledare och att vara noga med avtalet.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet