Kamerabevakning och integritet

När, var och hur är det befogat att kamerabevaka?

Beskrivning

Föreningar vill ibland sätta upp kameror på grund av upprepad skadegörelse i fastigheten men också i förebyggande syfte. För en bostadsrättsförening krävs visserligen inget tillstånd för att sätta upp kamera i fastigheten men det är långt ifrån fritt fram att bevaka exempelvis vad som händer i trapphuset och vilka som befinner sig där. Det krävs tungt vägande skäl för att få bevaka och det är föreningens ansvar att se till att bevakningen inte strider mot integritetslagstiftningen.

Vi går igenom i vilka situationer det är befogat att sätta upp kameror och när det inte är det. Om styrelsen beslutar om kamerabevakning i föreningen regleras detta av kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen. Vi går därför igenom vad föreningen måste tänka på för att förhålla sig till regelverket.

Vi berör kort vad som gäller för porttelefoner, privata titthålskameror och drönare med kamera.

Målgrupp

Styrelseledamot och Suppleant

Målsättning

Deltagarna ska efter utbildningen ha kännedom om när och hur det är tillåtet att kamerabevaka och i vilka situationer det inte är det. Vi går också igenom vad lag och förordning kräver av föreningen för att bevakningen ska vara laglig och inte göra intrång i medlemmarnas personliga integritet.

Ur innehållet

• När, var och hur det är berättigat att kamerabevaka
• Intresseavvägning inför beslut och dokumentation
• Vad behöver ni som förening göra
• Information, rutiner och rättigheter för bevakade
• Lagringstider och behörighet

Kurstillfällen

Inspelad kurs

Se hela videon som medlem

Logga in som medlem

eller Bli medlem för att ta del av den inspelade kursen

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Kamerabevakning

    En bostadsrättsförening behöver inget formellt tillstånd för att sätta upp kameror i föreningen. Men det är långt ifrån fritt fram att bevaka personer som kommer och går i exempelvis föreningens entré. Och integritetsskyddsreglerna måste följas.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet