Föreningens olika avtal - styrelsens ansvar

Tips hur styrelsen kan tänka när det gäller avtal.

Beskrivning

Det finns många olika typer av avtal som en styrelse måste hantera. Styrelsen kan komma att ställas till svars för att den inte hanterat avtalen optimalt, gjort fel eller inte tillvaratagit föreningens ekonomiska intressen.
Det kan till exempel handla om att man inte skrivit avtal med en entreprenör, missat säga upp förvaltningsavtalet, inte förhandlat fram bästa lokalhyra eller helt enkelt en fråga om behörighet och befogenhet.

Onödiga felsteg när det gäller hanteringen av avtal kan också undvikas om styrelsen känner till vad man bör tänka på och när jurist bör anlitas.

Målgrupp

Styrelseledamot, Suppleant och Internrevisor

Målsättning

Efter genomgången utbildning har deltagarna fått verktyg att hantera föreningens avtal och förstår betydelsen av att anlita jurister då det behövs samt därmed minimera riskerna att göra fel. Vidare får styrelsen kunskaper om och förståelse för ansvaret för föreningens avtal.

Ur innehållet

• Överblick av föreningens avtal
• Styrelsens ansvar
• Stämmobeslut
• Uppsägningstid och löptid
• Anlitande av jurist
• Behörighet och befogenhet

Inspelad kurs

Se hela videon som medlem

Logga in som medlem

eller Bli medlem för att ta del av den inspelade kursen

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet