Bostadshyresgäster i föreningen - vad gäller?

Vad det innebär att ha hyresbostäder i sin förening.

Beskrivning

På kursen kommer vi att gå igenom viktig lagstiftning och se över en del av de skillnader och likheter som finns mellan bostadsrättslagen och hyreslagen. Vi tittar på hur en hyreshöjning görs, både om föreningen vill ta ut en högre hyra på grund av förbättras standard eller om det rör sig om hyreshöjning på årsbasis.

Kursen kommer även att ta upp besittningsskyddet som ska skydda hyresgästen från uppsägning utan laglig grund.

Att vara hyresvärd innebär ett underhållsansvar. Vad förväntas föreningen göra om något går sönder inne i lägenheten och vad kan bli följden om ansvaret försummas?

En hyresgäst har förstås också skyldigheter gentemot föreningen som på många sätt liknar de skyldigheter som föreningens medlemmar har. Vi behandlar även dessa på kursen. Avslutningsvis går vi igenom hur föreningen går till väga när en hyresgäst flyttat och en hyreslägenhet står till föreningens förfogande.

Målgrupp

Styrelseledamot och Suppleant

Målsättning

Deltagaren ska efter avslutad kurs ha god kunskap om vad det innebär för en styrelse att ha hyresgäster i föreningen. Målsättningen är att styrelsen i sitt fortsatta arbete undviker de fallgropar som finns om inte lagstiftningen på hyresområdet efterlevs.

Ur innehållet

• Hyreslagen – en skyddslagstiftning där föreningen betraktas som den starkare parten
• Hur hyran höjs
• Är det möjligt att säga upp hyresgästen – och i så fall när och hur?
• Underhållsansvar
• Hyresgästens skyldigheter
• En av föreningens hyresrätter har frigjorts, hur gå vidare?

Kurstillfällen

Relaterade kurser

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Hyresförhandling bostad

    Bruksvärdeshyra, förhandlingsordning och ändring av hyresvillkor. Detta är begrepp som förekommer i samband med bostadshyresförhandling. En grundläggande fråga är hur många hyreslägenheter som finns i föreningen.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet