Balkongbygge och inglasning

Att bygga nya balkonger eller glasa in befintliga.

Beskrivning

På denna kurs berör vi byggnadstekniska frågor, entreprenadfrågor, upphandling och myndighetskrav när det gäller att bygga eller glasa in balkonger.

Vi behandlar också aktuella juridiska frågor i samband med byggnationen. Framförallt handlar det om vilka beslut som ska fattas på en föreningsstämma och med vilken majoritet men också hur föreningsbeslutet förhåller sig till bygglovet.

På utbildningen kommer vi även att beröra grundtankarna runt finansieringen av balkongbyggen och inglasningar.

Målgrupp

Styrelseledamot och Suppleant

Målsättning

Kursen ska ge en bred bild över de olika aspekter som bör beaktas när föreningen planerar att bygga balkonger, glasa in befintliga eller att tillåta medlemmar att själva glasa in sina balkonger. Styrelsen ska också få kunskap att genomföra åtgärderna på ett planerat och juridiskt riktigt sätt.

Ur innehållet

• Beslutsgången
• Myndighetskrav
• Hur handlar man upp entreprenaden?
• Underhållsansvaret
• Vem är beställare, vem betalar och hur?

Kurstillfällen

Inspelad kurs

Se hela videon som medlem

Logga in som medlem

eller Bli medlem för att ta del av den inspelade kursen

Relaterade kurser

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Balkongbygge

    Det har varit populärt att bygga balkonger under en längre tid. En balkong ger ett mervärde för boendekvaliteten och höjer även bostadens ekonomiska värde. Beslutet att bygga balkonger måste fattas på en föreningsstämma.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet