Andrahandsuthyrning - vad gäller?

Du ska på denna kortare kurs få kunskap om när ett tillstånd för andrahandsuthyrning bör beviljas och hur styrelsen bäst ska agera vid olovliga andrahandsuthyrningar.

Beskrivning

Sedan ett antal år tillbaka har bostadsrättshavare ökade möjligheter att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand. Reglerna för andrahandsuthyrning uppfattas inte sällan som svåröverskådliga vilket ofta gör det komplicerat för styrelsen att veta hur den bör agera.

På kursen går vi igenom relevanta lagbestämmelser och praxis från hyresnämnderna för att klargöra vad styrelsen har att rätta sig efter. Tanken är att det ska underlätta den praktiska handläggningen av ansökningar om andrahandsuthyrning.

Målgrupp

Styrelseledamot och Suppleant

Ur innehållet

• Bestämmelser för andrahandsuthyrning
• När är det fråga om en andrahandsuthyrning?
• Godtagbara skäl för att hyra ut i andra hand, aktuella fall presenteras
• När har styrelsen anledning att neka tillstånd?
• Hur ska styrelsen agera vid en olovlig andrahandsuthyrning?

Pris

Pris för medlem: 0 kr
Pris för icke medlem: 3 500 kr

Inspelad kurs

Se hela videon som medlem

Logga in som medlem

eller Bli medlem för att ta del av den inspelade kursen

Relaterade kurser

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen

  • Andrahandsuthyrning i bostadsrätt

    Medlemmar vill ibland hyra ut sina bostadsrätter i andra hand, och i vissa fall bör styrelsen ge tillstånd till det. Om en medlem hyr ut utan tillstånd ska styrelsen agera efter en given mall.

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela 2024 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet