Ändringar i Bostadsrättslagen - 2023

Så påverkas bostadsrättsföreningen av ändringarna.

Beskrivning

Den 14 juni beslutade riksdagen om flera stora ändringar i bostadsrättslagen. Ändringarna handlar övergripande om att öka skyddet för enskilda privatpersoner som köper en nyproducerad bostadsrätt, men berör även befintliga bostadsrättsföreningar.

Det handlar exempelvis om ett förtydligande vad bostadsrättshavaren får göra och inte göra i sin bostadsrätt. Nytt är också att medlemmen, om styrelsen inte beviljar tillstånd till ändringen, kan få sin sak prövad i hyresnämnden.

De nya bestämmelserna kommer att påverka i stort sett varenda styrelse och är viktiga att känna till i det praktiska förvaltningsarbetet.

Under kursen går vi igenom de huvudsakliga förändringarna och redogör för bakgrunden till ändringarna och vad de konkret innebär.

Målgrupp

Styrelseledamot, Suppleant och Internrevisor

Målsättning

Att ge en grundläggande översikt över förändringar i bostadsrättslagen som träder i kraft den 1 januari 2023 och på vilket sätt dessa berör bostadsrättsföreningarna.

Ur innehållet

• Vilka ytterligare ingrepp som kommer att kräva styrelsens tillstånd
• Hur agerar styrelsen när medlemmen gör förändringar utan tillstånd?
• En medlem - en röst
• Tydligare årsredovisning med nyckeltal
• Innehållet i upplåtelseavtalet

Inspelad kurs

Se hela videon som medlem

Logga in som medlem

eller Bli medlem för att ta del av den inspelade kursen

Bli medlem

Testa oss och se vad vi går för. Bli medlem nu så bjuder vi på medlemskapet under hela år 2023 (om föreningen inte har varit medlem tidigare).

Läs mer om medlemskapet