Likabehandlingsprincip vid höjning av garagehyra och inte carport med elstolpe samt parkering med elstolpe