Eldstad i äldre fastighet med dåligt drag, vems ansvar att åtgärda?