Webinar: Vattenskador och försäkringar 2021-04-19

Kan styrelsen förebygga skador?

Vattenskador drabbar varje år nästan var femte bostadsrättsförening. Det innebär stora problem och höga kostnader både för föreningen och medlemmarna. I genomsnitt kostar vattenskadan minst 100 000 kronor. Styrelsen och medlemmarna kan dock förebygga och se till att minimera riskerna samt försöka undvika vattenskador. Kursen redovisar vattenskadornas orsaker och vem som bär ansvaret för de många gånger stora reparationskostnaderna samt hur föreningen kan undvika att vattenskador uppkommer. Vidare tar kursen upp vems försäkring som ska tas i anspråk, medlemmens eller föreningens.

Målgrupp
Styrelseledamöter, suppleanter och internrevisorer.

Målsättning
Kursen tar ett samlat grepp om vad den som är aktiv i bostadsrättsföreningen bör känna till för att på bästa sätt kunna förebygga vattenskador. Men också veta hur en skada ska hanteras, om och när den uppkommer, med stadgarna som grund.

UR INNEHÅLLET

• Ansvaret för uppkomna skador enligt lagar och stadgar
• Ansvaret för underhåll av våtutrymmen
• Vems försäkring gäller vid olika skadeorsaker?
• Vem ska betala självrisk och åldersavdrag?
• Vilken betydelse har bostadsrättstillägget?

Videoavsnitt

 • Webinar: Vattenskador och försäkringar (längd 1h 45m)

  Detta premiuminnehåll är för våra medlemsföreningar.

  Se hela videon som medlem

  Bli medlem
  eller
  Logga in som medlem