Webinar: Upphandling av entreprenad 2020-12-01

Vikten av tidiga förberedelser inför byggprojekt

Förr eller senare måste bostadsrättsföreningen handla upp en byggentreprenad. Det kan röra sig om att bygga om lokaler, källare eller vindar men även mindre ombyggnationer. Många åtgärder som att byta ut tak, fönster eller fasader hittar man i föreningens underhållsplan. Byggentreprenader handlar ofta om stora belopp och det kan vara svårt och dyrt att rätta till fel i efterhand, vilket vi även fördjupar oss i på kursen ”Efter entreprenaden”.

För entreprenader finns också en särskild juridik som styr rättigheter och skyldigheter för beställaren och de konsulter och entreprenörer som anlitas. På kursen kommer vi att belysa viktiga saker att tänka på inför upphandlingen och under entreprenadtiden. Därtill olika former av avtal, besiktningar med mera. Med kunskap om hur entreprenadjuridiken fungerar kan dyrbara misstag undvikas.

Alla bostadsföreningar och styrelser är unika. På den här kursen belyser vi vikten av att styrelsen noga överväger hur mycket den ska agera själv och vad man ska anlita extern hjälp för vid upphandling och genomförande av byggentreprenader.

Vi går också igenom några konkreta fall med upphandling av entreprenader.

Videoavsnitt

 • Webinar: Upphandling av entreprenad (längd 2h 35m)

  Detta premiuminnehåll är för våra medlemsföreningar.

  Se hela videon som medlem

  Bli medlem
  eller
  Logga in som medlem