Webinar: Två vanliga problem 2022-11-22

Om sena betalare och störningar

Att en medlem inte betalar sin årsavgift till föreningen eller gör det för sent är allvarligt.

Föreningen är beroende av att alla betalar sin avgift för att gå runt ekonomiskt. Vi går igenom vilka regler i stadgar och lag som styr hanteringen av en medlem som inte betalar. En sen betalning kan leda till uppsägning av nyttjanderätten och i förlängningen till tvångsförsäljning.

En av de svåraste frågorna för styrelsen är att komma till rätta med en medlem som stör. Störningar kan vara av många skiftande slag och det gäller för styrelsen att veta hur de ska hanteras. Seminariet tar upp hur störningsreglerna är utformade och hur styrelsen ska agera för att utnyttja regelsystemet på bästa sätt.

Målgrupp
Styrelseledamöter och suppleanter.

Målsättning
Efter seminariet ska deltagarna kunna klargöra för medlemmarna vad som gäller vid sena betalningar och vid störningar. Här ges också verktyg för hur styrelse ska agera för att kunna driva ett ärende till uppsägning.

Videoavsnitt

 • Webinar: Två vanliga problem (längd 1h)

  Detta premiuminnehåll är för våra medlemsföreningar.

  Se hela videon som medlem

  Bli medlem
  eller
  Logga in som medlem