Webinar: Trygg miljö i föreningen 2021-10-14

En genomtänkt och väl fungerande förvaltning för ett tryggt boende

Begreppet trygghet kan stå för många olika saker beroende på vem man frågar. Men att alla ska känna trygghet i sin vardag och i sitt boende är grundläggande.

Som fastighetsägare har föreningen ett stort ansvar att erbjuda medlemmarna en trygg och säker boendemiljö. En del av tryggheten kan skapas genom att förhindra obehöriga besökare, installera säkra nyckelsystem och eventuellt kamerabevakning.  Men det finns även ett antal andra praktiska saker som kan öka tryggheten i föreningen. Till exempel ansvarar styrelsen för att den yttre miljön utformas på ett optimalt sätt för att skapa trygghet oavsett tid på dygnet eller året.

I styrelsens ansvar ingår även säkerhetsfrågor för att undvika brand och andra typer av olyckor samt säkerheten kring istappar, skottning och sandning med mera.

Styrelsen hanterar också en stor mängd dokument och information som kan beröra den personliga integriteten för medlemmarna.  Arkivering och lagring av dessa dokument måste göras på ett tryggt sätt så att informationen inte hamnar i orätta händer eller sprids på ett otillbörligt sätt.

Målgrupp

Styrelseledamöter och suppleanter.

Målsättning

Deltagarna ska efter seminariet ha fått praktiska råd och konkreta tips på hur styrelsen kan arbeta med säkerhetsfrågor för att ge medlemmarna ett tryggt boende.

Videoavsnitt

 • Webinar: Trygg miljö i föreningen (längd 1h 31m)

  Detta premiuminnehåll är för våra medlemsföreningar.

  Se hela videon som medlem

  Bli medlem
  eller
  Logga in som medlem