Webinar: Trivselregler - konflikter 2021-11-17

Tydligare trivselregler för att undvika de vanligaste konflikterna

Konflikter på olika nivåer i bostadsrättsföreningar är tämligen vanliga och beror inte sällan på att de egna, privata intressena står mot gemensamma, kollektiva intressen. Denna kurs handlar om sätt att förebygga och hantera konflikter. Deltagarna lär sig hur olika slags konflikter kan och bör hanteras för att inte försvåra ett rationellt föreningsarbete.

Ett sätt att förebygga konflikter är att har tydliga trivselregler som beskriver vad som gäller i den egna föreningen. Vi utgår från Bostadsrätternas trivselregler.

Eftersom det är oundvikligt att konflikter ändå uppstår vill vi på kursen ge styrelsen verktyg att hantera dem på bästa sätt. Några av dessa är att bli medveten om hur man själv beter sig i konfliktsituationer, upptäcka andra sätt att hantera konflikter och att använda dessa på ett bra sätt.

Rätt hantering av konflikter som uppstår kan främja en positiv utveckling i föreningen.

Målgrupp
Styrelseledamöter och suppleanter.

Målsättning
Deltagarna ska efter utbildningen förstå vikten av att skapa tydliga trivselregler som kan efterlevas av alla i föreningen. Det i sin tur förebygger konflikter. Deltagarna ges här verktyg för att förstå de mekanismer som utlöser konflikter som ändå uppstår och att hantera dem.

UR INNEHÅLLET

 • Trivselregler för att förebygga konflikter
 • Konfliktsignaler
 • Ändrade beteenden
 • Styrelsens roll och ansvar vid konflikter i föreningen
 • Typer av konflikter
 • Juridiken vid konflikter

Videoavsnitt

 • Webinar: Trivselregler - konflikter (längd 2h 8m)

  Detta premiuminnehåll är för våra medlemsföreningar.

  Se hela videon som medlem

  Bli medlem
  eller
  Logga in som medlem