Webinar: Sustend – underhållsplanering 2021-09-27

Med en underhållsplan får ni kontroll på fastigheten

Underhåll är själva kärnan av fastighetsägandet och är den aktivitet som har störst inverkan på fastighetsägarens ekonomi och verksamhet. Ett väl genomfört underhållsarbete har en rad avgörande fördelar och säkerställer att huset kan skapa stora värden för sina ägare och brukare under många generationer framöver.

Underhållsplaneringen utgör bostadsrättsföreningens viktigaste verktyg för att strukturera, genomföra och följa upp underhållet. Underhållsplanen utgör grunden för arbetsmetodiken.  Den är dock, tvärtemot vad många tror, inte enbart ett dokument eller ett IT-system utan innebär snarare ett arbetssätt som genomsyrar hela förvaltningen. Genom att arbeta aktivt med sin underhållsplan kan bostadsrättsföreningen planera både långsiktigt och kortsiktigt. Det ger en bra struktur för underhållet.

Videoavsnitt

  • Webinar: Sustend – underhållsplanering (längd 1h 30m)