Webinar: Styrelsens ansvar i omförhandling 2022-09-19

Att minimera riskerna för hyresförluster och andra fallgropar i hyreslagstiftningen

Lagstiftningen har många fallgropar inom lokalhyra och arrende. Om styrelsen inte känner till de formella reglerna kan den komma att ställas till svars för att den inte fullt ut har tillvaratagit föreningens ekonomiska intressen. Exempel kan vara att styrelsen inte har förhandlat fram bästa lokalhyran eller arrendeavgiften eller att styrelsen missat att förhandla bättre villkor för de kommersiella lokalerna.

Erfarenheten visar att i 90 procent av alla lokalhyresavtal finns något som bör korrigeras. Gällande parkeringsavtal kanske föreningen får acceptera att kontraktet förlängs ett år till för att man missat säga upp till fardagen, det vill säga den 14 mars. Hyresförluster och onödig tidsspillan vad gäller lokaler och parkering kan undvikas om styrelsen känner till reglerna för uppsägning, uppsägningstider och hyresförhandling.

Det är även viktigt att ta hand om sina lokalhyresgäster och parkeringsinnehavare och som styrelse veta vilka rättigheter och skyldigheter som ömsesidigt gäller enligt hyresavtal och lag.

Målgrupp

Styrelseledamöter, suppleanter och internrevisorer

Målsättning

Efter genomgånget seminarium har deltagarna fått verktygen att hantera föreningens omförhandlingar för att minimera riskerna för hyresförluster och andra fallgropar i hyreslagstiftningen. Vidare har styrelsen kunskaper om de formella krav som omger hyresavtal gällande lokaler och parkeringsplatser. Styrelsen ska känna ökad säkerhet och trygghet i hanteringen av föreningens hyresavtal och arrenden.

UR INNEHÅLLET

 • Aktuell lagstiftning
 • Hyresförhandling – kommersiella lokaler, garage
 • Arrendelagstiftningen – parkering
 • Hyresnivå
 • Formkrav för hyreshöjning

Videoavsnitt

 • Webinar: Styrelsens ansvar i omförhandling (längd 1h 03m)

  Detta premiuminnehåll är för våra medlemsföreningar.

  Se hela videon som medlem

  Bli medlem
  eller
  Logga in som medlem