Webinar: Styrelsens ansvar i hyresförhandling 2020-09-29

Att minimera riskerna för hyresförluster och andra fallgropar i hyreslagstiftningen

Hyreslagstiftningen har många fallgropar inom lokalhyra och bostadshyra. Om styrelsen inte känner till de formella reglerna kan den komma att ställas till svars för att den inte fullt ut har tillvaratagit föreningens ekonomiska intressen. Exempel kan vara att styrelsen inte har förhandlat fram bästa lokalhyran eller att styrelsen missat att förhandla hyran för bostadshyresgästerna.

Erfarenheten visar att i 90 procent av alla lokalhyresavtal finns något som bör korrigeras och ibland får föreningen brev från hyresgästföreningen om att en förhandling gällande bostadshyra inte har gått rätt till. Hyresförluster och onödig tidsspillan vad gäller lokaler och bostäder kan undvikas om styrelsen känner till reglerna för uppsägning och hyresförhandling.

Det är även viktigt att ta hand om sina lokal- och bostadshyresgäster och som styrelse veta vilka rättigheter och skyldigheter som ömsesidigt gäller enligt hyresavtal och lag.

Seminariet tar också upp vad som gäller vid hyresförhandling för parkeringsplatser och garage.

Videoavsnitt

 • Webinar: Styrelsens ansvar i hyresförhandling (längd 1h 25m)

  Detta premiuminnehåll är för våra medlemsföreningar.

  Se hela videon som medlem

  Bli medlem
  eller
  Logga in som medlem