Webinar: Stämmobeslut eller styrelsebeslut? 2021-10-25

Var besluten ska fattas och varför

En väldigt vanlig fråga som vi får är: krävs det ett stämmobeslut eller kan styrelsen själv ta detta beslut? Seminariet tar sikte på att ni ska förstå vilka frågor som medlemmarna ska besluta om på en stämma.

Vi kommer att gå igenom vilka frågor som en föreningsstämma ska besluta i enligt lag och stadgar. Det är svårt att avgöra var gränserna går för när en förändring är att betrakta som ”väsentlig” som det står i lagen. Vi reder under seminariet ut vad en väsentlig förändring på föreningens hus och mark innebär och när beslutet ska fattas på en föreningsstämma.

Vidare kommer vi att beröra kontroversiella frågor som ofta engagerar medlemmarna där det utifrån olika aspekter kan vara klokt att låta medlemmarna säga sitt vid en stämma.

Målgrupp
Styrelseledamöter, suppleanter och internrevisorer.
 

Målsättning
Deltagaren ska efter genomgånget seminarium bättre förstå vilka frågor i föreningsarbetet styrelsen måste låta medlemmarna bestämma om. Du ska känna till de regelverk som gäller och därutöver ha fått praktiska tips i medlemsrelaterade frågor. Efter utbildningen ska du ha tillräckliga kunskaper för att skilja på vilka frågor som styrelsen kan besluta om och vilka som ska beslutas av medlemmarna på en stämma.

UR INNEHÅLLET
• Beslut enligt lag
• Beslut enligt stadgar
• Särskilt om beslut om väsentlig förändring av föreningens hus eller mark
• Frågor som engagerar medlemmar

Videoavsnitt

 • Webinar: Stämmobeslut eller styrelsebeslut? (längd 1h 30m)

  Detta premiuminnehåll är för våra medlemsföreningar.

  Se hela videon som medlem

  Bli medlem
  eller
  Logga in som medlem