Webinar: Stambyte - juridiken och tekniken 2021-04-22

Processen för stambyte ur juridiskt och tekniskt perspektiv

I takt med att fastigheten åldras uppstår behov av både stora och små underhållsåtgärder. En bra underhållsplan ger vägledning om vilket underhåll som behöver utföras. Det kan handla om små eller mer omfattande åtgärder som att byta stammar, vilket denna kurs handlar om.

Ett stambyte är en omfattande och kostsam åtgärd. Eftersom projektet ofta handlar om stora summor ställer det höga krav på styrelsen när det gäller att handla upp och styra projektet samt att hålla medlemmar och hyresgäster informerade. Därtill gäller att fatta beslut enligt gällande lag.

För entreprenader såsom stambyte finns en särskild juridik som styr rättigheter och skyldigheter för beställaren och de konsulter och entreprenörer som anlitas. På kursen behandlar vi beslutsgången för medlemmar och processen gällande hyresgäster. Vi ger exempel på olika former av avtal, upphandlingar och besiktningar.

Målgrupp
Styrelseledamöter, suppleanter och internrevisorer

Målsättning
Deltagarna ska efter kursen förstå hur entreprenadjuridiken fungerar. Veta att noggranna förberedelser i tidiga skeden och rätt beslutsgång är grundläggande. Därtill vikten av att ta hjälp av professionella projektledare och konsulter för stambytets upphandling, genomförande, ansvarsfördelning och avtalsskrivning.

UR INNEHÅLLET:

 • Planering och genomförande av stambyte ur juridiskt och tekniskt perspektiv
 • Korrekt beslutsgång
 • Hur ska hyresgäster och lokalhyresgäster hanteras?
 • Upphandling
 • Genomförande av stambyte
 • Besiktning och anmärkningar

Videoavsnitt

 • Webinar: Stambyte - juridiken och tekniken (1h 45m)

  Detta premiuminnehåll är för våra medlemsföreningar.

  Se hela videon som medlem

  Bli medlem
  eller
  Logga in som medlem