Webinar: Samfällighet och servitut 2021-05-20

Vad gäller för en samfällighetsförening och vad är ett servitut?

En samfällighetsförening har många likheter med andra sorters föreningar exempelvis bostadsrättsföreningar, men på avgörande punkter finns också skillnader. Vad är en samfällighetsförening och hur ska den skötas? På seminariet tar vi även upp servitut. Vad är ett servitut och vad skiljer exempelvis ett avtalsservitut och ett officialservitut? Vi reder ut frågorna på detta seminarium.

Att sköta en samfällighet kräver ofta specialkompetens i juridik och förvaltningsfrågor. Det finns detaljerade regler om hur beslut ska fattas, vad en samfällighetsförening får ägna sig åt och medlemmarnas avgifter till samfällighetsföreningen.

Vi går också igenom hur ett servitut sköts på bästa sätt och vilket handlingsutrymme som finns att ändra i servitutet.

Seminariet tar ett samlat grepp om vad en samfällighetsförening är och olika typer av samfällighetsföreningar. Vidare behandlar seminariet vilka regelverk som gäller och hur långt samfällighetsföreningens respektive föreningsmedlemmens ansvar sträcker sig. Seminariet går även igenom de olika servitut som finns och hur de ska skötas på bästa sätt.

Videoavsnitt

 • Webinar: Samfällighet och servitut (1h 5m)

  Detta premiuminnehåll är för våra medlemsföreningar.

  Se hela videon som medlem

  Bli medlem
  eller
  Logga in som medlem