Webinar: Säkerhet och risker i föreningen 2021-05-04

Säkra fastigheten och ha rutiner för styrelsens arbete

Det är många gånger oklart vilket ansvar en styrelse i en bostadsrättsförening har när det gäller brand och andra olyckor som kan inträffa. Hur ser styrelsens ansvar ut vad gäller lekplatser, trygg utemiljö, istappar, skottade och sandade gångar och mycket annat?

En annan del är säkerheten vad gäller att undvika obehöriga besökare, säkra nyckelsystem och kamerabevakning. Men även dokumenthantering och annat som berör medlemmarnas personliga integritet som regleras av integritetslagstiftningen (GDPR).

Seminariet går översiktligt in på dessa områden genom en introduktion till de olika regelverken. Deltagarna får även konkreta tips på hur styrelsen kan arbeta med frågorna.

Målgrupp
Styrelseledamöter och suppleanter.

Målsättning
Styrelsen ska veta vad de är ansvariga för när det gäller föreningens säkerhet ur olika aspekter, allt från brandskydd till dokument- och integritetsfrågor.

UR INNEHÅLLET

 • Vad är styrelsens ansvar?
 • Var finns riskerna
 • Lagar och regler
 • Rutiner

Videoavsnitt

 • Webinar: Säkerhet och risker i föreningen (1h 24m)

  Detta premiuminnehåll är för våra medlemsföreningar.

  Se hela videon som medlem

  Bli medlem
  eller
  Logga in som medlem