Webinar: Så funkar styrelsen 2022-08-25

Om ledamöters och suppleanters roll och ansvar

Kursen är en bred och översiktlig redovisning av en bostadsrättsförenings hela verksamhetsområde. Under kurskvällen behandlas grunderna och syftet med föreningens verksamhet, stadgarnas viktiga roll och hur ni genomför ändring av dem. Det är viktigt hur likhetsprincipen tillämpas i föreningens vardag i de ärenden som ska handläggas. Vi går igenom de vanligaste.

Kursen tar upp vem som får besluta om vad, grundläggande regler för styrelsens arbete, de viktigaste besluten på årsmötet och hur mötet förbereds för ett lyckat resultat. Kursen behandlar också frågor kring ansvaret för underhåll av fastigheten samt medlemmarnas ansvar för lägenheterna. Vi tittar på vad som gäller vid skador i lägenheten och hur ansvaret fördelas.  

Utbildningen passar både för dig som är ny i styrelsen och för den som har lite mer erfarenhet av styrelsearbete.  

Målgrupp
Styrelseledamöter, suppleanter och internrevisorer.

Målsättning
Kursen tar ett samlat grepp om vad den som är aktiv i bostadsrättsföreningen bör känna till. Den tydliggör ansvarsförhållanden och skapar förståelse för hur en förening fungerar.

UR INNEHÅLLET
• Vad är bostadsrätt?
• Stadgar och föreningens regler
• I styrelserummet
• Vanliga frågor i styrelsen, t.ex. underhållsansvaret
• Årsmötet

Videoavsnitt

 • Webinar: Så funkar styrelsen (längd 2h 9m)

  Detta premiuminnehåll är för våra medlemsföreningar.

  Se hela videon som medlem

  Bli medlem
  eller
  Logga in som medlem