Webinar: Så funkar styrelsen 2021-11-09

Om ledamöters och suppleanters roll och ansvar

Kursen är en bred och översiktlig redovisning av en bostadsrättsförenings hela verksamhetsområde. Under kurskvällen behandlas grunderna och syftet med föreningens verksamhet, stadgarnas viktiga roll och hur ni genomför ändring av dem. Det är viktigt hur likhetsprincipen tillämpas i föreningens vardag i de ärenden som ska handläggas. Vi går igenom de vanligaste.

Kursen tar upp vem som får besluta om vad, grundläggande regler för styrelsens arbete, de viktigaste besluten på årsmötet och hur mötet förbereds för ett lyckat resultat. Kursen behandlar också frågor kring ansvaret för underhåll av fastigheten samt medlemmarnas ansvar för lägenheterna. Vi tittar på vad som gäller vid skador i lägenheten och hur ansvaret fördelas.

Videoavsnitt

 • Webinar: Så funkar styrelsen (längd 3h 08m)

  Detta premiuminnehåll är för våra medlemsföreningar.

  Se hela videon som medlem

  Bli medlem
  eller
  Logga in som medlem