Webinar: Så funkar styrelsen 2020-11-03

Om ledamöters och suppleanters roll och ansvar

Kursen är en bred och översiktlig redovisning av en bostadsrättsförenings hela verksamhetsområde.  Under kurskvällen behandlas grunderna och syftet med föreningens verksamhet, stadgarnas viktiga roll och hur ni genomför ändring av dem. Därtill hur likhetsprincipen tillämpas i föreningens vardag och förhållandet mellan föreningsstämma, styrelse och revisorer.

Kursen tar upp vem som får besluta om vad, grundläggande regler för styrelsens arbete, de viktigaste  besluten på årsmötet och hur mötet förbereds för ett lyckat resultat. Kursen behandlar också frågor  kring ansvaret för underhåll av fastigheten samt medlemmarnas ansvar för lägenheterna.

Videoavsnitt

 • Webinar: Så funkar styrelsen (längd 2h 14m)

  Detta premiuminnehåll är för våra medlemsföreningar.

  Se hela videon som medlem

  Bli medlem
  eller
  Logga in som medlem