Webinar: Rollerna i styrelsen - arbetsordning 2022-09-06

Hur ska vi i styrelsen arbeta mer effektivt?

Den här utbildningen riktar sig både till dig som är ny i styrelsen och till den med erfarenhet från styrelsearbete.

Vi fördjupar oss i hur styrelsen ska arbeta på ett effektivt sätt för föreningens bästa. Hur kan arbetet fördelas i styrelsen utifrån de roller som var och en har samt vad ingår i var och ens uppgift? Hur omfattande är styrelsens ansvar och vilka beslut får styrelsen fatta utan att stämman tillfrågas? Det är några frågor som seminariet ger svar på.

Vidare kommer vi ta upp hur styrelsemötena planeras och genomförs på ett bra sätt samt styrelsens arbetsuppgifter mellan mötena. Vi går igenom hur styrelseledamöterna kan kommunicera med varandra och hur styrelsen kommunicerar med medlemmarna.

Målgrupp
Styrelseledamöter och suppleanter

Målsättning
Deltagaren ska efter utbildningen ha fått verktyg för att på ett så bra sätt som möjligt arbeta i styrelsen. Dessutom ska deltagaren känna till de regelverk som gäller och samtidigt ha fått praktiska tips och kunskaper som inte är lagreglerade. Efter genomgången ska deltagaren känna sig trygg i sin styrelseroll.

UR INNEHÅLLET

 • Aktuell lagstiftning
 • Styrelsens befogenheter
 • Styrelsens organisation och olika roller
 • Effektiva styrelsemöten och löpande rutiner

Videoavsnitt

 • Webinar: Rollerna i styrelsen - arbetsordning (längd 1h 59m)

  Detta premiuminnehåll är för våra medlemsföreningar.

  Se hela videon som medlem

  Bli medlem
  eller
  Logga in som medlem