Webinar: Outnyttjade ytor i föreningen 2021-05-06

Processen för nya bostadsupplåtelser och potentiella fallgropar ur juridiskt och tekniskt perspektiv

I många bostadsrättsföreningar finns det dolda tillgångar i och utanför fastigheten i form av råvindar, mark och andra “råa ytor” som kanske inte utnyttjas till sin fulla potential.

Föreningen kan ha flera skäl till exploatering och upplåtelse av ytor i fastigheten och på föreningens mark. Styrelsen kan till exempel vilja sälja en råvind vilket innebär att man eventuellt måste flytta förråd från vind till källare. Det kan också handla om att upplåta mark med bostadsrätt eller nyttjanderätt eller att omvandla en hyreslokal till en bostadslägenhet för att finansiera en underhållsåtgärd. Kanske behöver nya bostadsytor upplåtas för att kunna bli en äkta bostadsrättsförening?

På kursen går vi igenom vad föreningen behöver tänka på inför en sådan process, både vad gäller beslutsgången och rena praktiska förberedelser. Här betonas också vikten av att anlita professionella konsulter för arbetenas utförande, ansvarsfördelning och avtalsskrivning.

Målgrupp
Styrelseledamöter och suppleanter

Målsättning
Deltagarna ska efter genomgången kurs förstå att en upplåtelse i föreningens fastighet eller på mark väcker ett stort antal frågeställningar. Därtill att processen kräver noggranna förberedelser med bland annat framtagande av underlag inför beslut på föreningsstämman.

UR INNEHÅLLET:

 • Planering och genomförande av processen
 • Tekniska förutsättningar
 • Stämmobeslut
 • Anlitande av konsulter
 • Stadgar
 • Avtal

Videoavsnitt

 • Webinar: Outnyttjade ytor i föreningen (2h 0m)

  Detta premiuminnehåll är för våra medlemsföreningar.

  Se hela videon som medlem

  Bli medlem
  eller
  Logga in som medlem