Webinar: Obligatorisk ventilationskontroll, OVK 2021-10-28

Hur säkerställer man god ventilation i huset?

God ventilation är viktig för en bra inomhusmiljö, men det krävs kunskap och underhåll från såväl bostadsrättsföreningen som medlemmarna för att ventilationssystemet ska fungera som det är tänkt. För att minska risken för att eventuella problem inte upptäcks finns sedan 1990-talet krav på att husets ventilation återkommande ska kontrolleras av en oberoende funktionskontrollant. Föreningen ansvarar för att kontrollerna utförs och de leder ofta till att man upptäcker olika fel som behöver åtgärdas. Inte sällan är föreningen och medlemmarna oense om vem som ska åtgärda felen.

Seminariet handlar om hur en obligatorisk ventilationskontroll genomförs, praktiska tips och framför allt hur resultatet bearbetas för att få ett ventilationssystem som fungerar bra.

Målgrupp
Styrelseledamöter och suppleanter

Målsättning
Deltagaren ska efter genomgånget seminarium ha lärt sig hur en ventilationskontroll genomförs, vilka vanliga fel som förekommer och vem som ansvarar för att felen åtgärdas.

UR INNEHÅLLET
• Myndighetskrav
• Genomförande av OVK
• Läsa och förstå ett OVK-protokoll
• Några vanliga fel
• Vem ska åtgärda fel som har noterats

Videoavsnitt

 • Webinar: Obligatorisk ventilationskontroll, OVK (längd 1h 33m)

  Detta premiuminnehåll är för våra medlemsföreningar.

  Se hela videon som medlem

  Bli medlem
  eller
  Logga in som medlem