Webinar: Nyttan med stadgarna 2021-11-11

Undvik tvister med tydliga stadgar

Stadgarna fyller en central roll för föreningen ur ett juridiskt perspektiv samtidigt som dessa inte sällan är bristfälligt utformade. Detta ger upphov till onödiga tvister som annars vore enkla att undgå. Kursen kommer därför behandla frågor kring regelverket, vanliga misstag och tolkningen av stadgarna kontra praxis.

I föreningens stadgar definieras också ansvarsfördelningen mellan föreningen och medlemmen vad gäller underhållet av fastigheten och lägenheten. Otydlighet om ansvarsfördelningen för underhållet skapar ofta diskussioner och tvister när det inträffar saker i lägenheterna. Eftersom alla fastigheter är unika är det angeläget att just den paragrafen anpassas utifrån de aktuella förutsättningarna.

Vi går igenom Bostadsrätternas mönsterstadgar med förslag till ansvarsfördelning och kommenterar även andra mer unika förutsättningar.

Målgrupp
Styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.

Målsättning
Efter genomgången kurs har deltagaren fått klarhet i vikten av ändamålsenliga stadgar och att  föreningens medlemmar känner trygghet i att stadgarna reglerar vad som gäller i föreningen.

UR INNEHÅLLET

 • Vad regleras i föreningens stadgar?
 • Ansvarsfördelning förening/medlem
 • Bostadsrätternas mönsterstadgar

Videoavsnitt

 • Webinar: Nyttan med stadgarna (längd 2h 12m)

  Detta premiuminnehåll är för våra medlemsföreningar.

  Se hela videon som medlem

  Bli medlem
  eller
  Logga in som medlem