Webinar: Mark - upplåtelse och byggnation 2021-02-25

Att upplåta mark och tillåta byggnation

Att upplåta mark med bostadsrätt blev möjligt år 1991 i samband med att nuvarande bostadsrättslag började gälla. Mark kan även upplåtas genom arrende eller allmän nyttjanderätt. På detta seminarium kommer vi att beröra olika sätt att upplåta mark, regler, fördelar och nackdelar. Vi kommer även att ta upp vad man ska tänka på när frågan om byggande av altan och andra typer av förändringar av marken blir aktuell. Det handlar framförallt om vilka beslut som ska fattas i styrelse eller på föreningsstämma, och med vilken majoritet.

Videoavsnitt

 • Webinar: Mark - upplåtelse och byggnation (längd 1h 31m)

  Detta premiuminnehåll är för våra medlemsföreningar.

  Se hela videon som medlem

  Bli medlem
  eller
  Logga in som medlem