Webinar: Lokaler i föreningen 2021-09-20

Att minimera riskerna för hyresförluster och andra fallgropar i hyreslagstiftningen

Hyreslagstiftningen har många fallgropar och styrelsen kan komma att ställas till svars för att den inte fullt ut har tillvaratagit föreningens ekonomiska intressen, till exempel genom att inte ha förhandlat fram bästa lokalhyra. Erfarenheten visar att i 90 procent av alla lokalhyresavtal finns något som bör korrigeras. Onödiga hyresförluster vad gäller lokaler kan undvikas om styrelsen känner till reglerna för uppsägning och hyresförhandling.

Det är även viktigt att ta hand om lokalhyresgästen och som styrelse veta vilka rättigheter och skyldigheter som ömsesidigt gäller enligt hyresavtalet.

Seminariet tar också upp vad som gäller för parkeringsplatser och garage.

Videoavsnitt

 • Webinar: Lokaler i föreningen (längd 1h 6m)

  Detta premiuminnehåll är för våra medlemsföreningar.

  Se hela videon som medlem

  Bli medlem
  eller
  Logga in som medlem