Webinar: Köpa teknisk förvaltning 2020-11-23

Få idéer till hur ni förvaltar er fastighet på ett klokt sätt

Att sitta i en bostadsrättsförenings styrelse är både ett ansvarsfullt och ibland tidskrävande uppdrag. Det ställs inte sällan krav på goda kunskaper inom ett flertal olika områden som ekonomi, juridik och byggnadsteknik.

Fastigheten är föreningens absolut största tillgång och kräver en aktiv förvaltning för att fungera på det sätt som var tänkt. En viktig fråga för alla föreningar är vad styrelsen har kompetens att hantera själva, har tid att engagera sig i och att hitta lösningar som är hållbara över tid.

Under seminariet belyser vi de delar som är styrelsens ansvar och hur styrelsen på bästa sätt definierar vad föreningen vill få extern hjälp med. Utifrån det beskriver vi olika sätt att handla upp dessa tjänster på, för att fåden omfattning och kvalitet på tjänsterna som är målsättningen. 

Videoavsnitt

 • Webinar: Köpa teknisk förvaltning (längd 1h 29m)

  Detta premiuminnehåll är för våra medlemsföreningar.

  Se hela videon som medlem

  Bli medlem
  eller
  Logga in som medlem